دکتر ابوالفضل شاکرپور

عمومی عمومی

دکتر ابوالفضل شاکرپور http://drdr.ir/doctor/11765/دکتر-ابوالفضل-شاکرپور/ http://drdr.ir/doctor/11765/دکتر-ابوالفضل-شاکرپور/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 02612248474 0
البرز البرز ابتدای خیابان مظاهری - پ. 142 - ساختمان پزشكان شهدا - طبقه همكف
اطلاعات مطب دکتر ابوالفضل شاکرپور

آدرس مطب دکتر ابوالفضل شاکرپور

کرج - ابتدای خیابان مظاهری - پ. 142 - ساختمان پزشكان شهدا - طبقه همكف
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط