دکتر امیر رضا سجادیه خواجوئی

عمومی

دکتر امیر رضا سجادیه خواجوئی http://drdr.ir/doctor/11770/دکتر-امیر-رضا-سجادیه-خواجوئی/ http://drdr.ir/doctor/11770/دکتر-امیر-رضا-سجادیه-خواجوئی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03132611400 0
اصفهان اصفهان بزرگمهر - خیابان سلمان فارسی - بعد از پل شهرستان - کلینیک بیمارستان چمران
اطلاعات مطب دکتر امیر رضا سجادیه خواجوئی

آدرس مطب دکتر امیر رضا سجادیه خواجوئی

اصفهان - بزرگمهر - خیابان سلمان فارسی - بعد از پل شهرستان - کلینیک بیمارستان چمران
تلفن نوبت دهی
03132611400
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط