دکتر نازیلا شاه منصوری

متخصص عمومی

دکتر نازیلا شاه منصوری http://drdr.ir/doctor/11771/دکتر-نازیلا-شاه-منصوری/ http://drdr.ir/doctor/11771/دکتر-نازیلا-شاه-منصوری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
تهران تهران مركز قلب تهران : خيابان كارگر شمالي نبش بزرگراه جلال آل احمد - كلينيك ويژه مركز قلب تهران
اطلاعات مطب دکتر نازیلا شاه منصوری

آدرس مطب دکتر نازیلا شاه منصوری

تهران - مركز قلب تهران : خيابان كارگر شمالي نبش بزرگراه جلال آل احمد - كلينيك ويژه مركز قلب تهران
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط