دکتر حمیدرضا قدیمی

عمومی عمومی

دکتر حمیدرضا قدیمی http://drdr.ir/doctor/11774/دکتر-حمیدرضا-قدیمی/ http://drdr.ir/doctor/11774/دکتر-حمیدرضا-قدیمی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 04135532203 0
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی خیابان هفده شهریور جدید ، مابین طالقانی و ارتش ، جنب چلوکبابی افتخاری ، طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر حمیدرضا قدیمی

آدرس مطب دکتر حمیدرضا قدیمی

تبریز - خیابان هفده شهریور جدید ، مابین طالقانی و ارتش ، جنب چلوکبابی افتخاری ، طبقه اول
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط