دکتر محمدسعید مالکی

متخصص کودکان

دکتر محمدسعید مالکی http://drdr.ir/doctor/11777/دکتر-محمدسعید-مالکی/ http://drdr.ir/doctor/11777/دکتر-محمدسعید-مالکی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدسعید مالکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدسعید مالکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب