دکتر علی اکبر مربی

دکتر علی اکبر مربی

متخصص بیهوشی

دکتر علی اکبر مربی http://drdr.ir/doctor/11779/دکتر-علی-اکبر-مربی/ http://drdr.ir/doctor/11779/دکتر-علی-اکبر-مربی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-اکبر-مربی-11779.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-اکبر-مربی-11779.jpg 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر علی اکبر مربی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علی اکبر مربی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط