دکتر مجید شاهیدخت

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)

دکتر مجید شاهیدخت http://drdr.ir/doctor/11785/دکتر-مجید-شاهیدخت/ http://drdr.ir/doctor/11785/دکتر-مجید-شاهیدخت/ 87178 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد یزد - پشت صدا وسیما یزد اموزشگاه شهید صدوقی
اطلاعات مطب دکتر مجید شاهیدخت

آدرس مطب دکتر مجید شاهیدخت

یزد - یزد - پشت صدا وسیما یزد اموزشگاه شهید صدوقی
تلفن مرکز
03538231109
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط