دکتر مهوش اخوان قالیباف

کودکان

دکتر مهوش اخوان قالیباف http://drdr.ir/doctor/11787/دکتر-مهوش-اخوان-قالیباف/ http://drdr.ir/doctor/11787/دکتر-مهوش-اخوان-قالیباف/ 26561 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03531833045 0
یزد یزد صفائیه، میدان ریاضی، جنب درب اصلی بیمارستان شهید صدوقی، درمانگاه بقایی پور، مرکز درمانی بیماریهای خاص
اطلاعات مطب دکتر مهوش اخوان قالیباف

آدرس مطب دکتر مهوش اخوان قالیباف

یزد - صفائیه، میدان ریاضی، جنب درب اصلی بیمارستان شهید صدوقی، درمانگاه بقایی پور، مرکز درمانی بیماریهای خاص
تلفن نوبت دهی
03531833045
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط