دکتر حسین حاذقی

متخصص کودکان

دکتر حسین حاذقی http://drdr.ir/doctor/11788/دکتر-حسین-حاذقی/ http://drdr.ir/doctor/11788/دکتر-حسین-حاذقی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد ابتدای خیابان دهم فروردین کوچه حنا
اطلاعات مطب دکتر حسین حاذقی

آدرس مطب دکتر حسین حاذقی

یزد - ابتدای خیابان دهم فروردین کوچه حنا
تلفن مرکز
03536266190
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط