دکتر صدیقه اخوان کرباسی

متخصص کودکان

دکتر صدیقه اخوان کرباسی http://drdr.ir/doctor/11789/دکتر-صدیقه-اخوان-کرباسی/ http://drdr.ir/doctor/11789/دکتر-صدیقه-اخوان-کرباسی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار جمهوری کلینیک بیمارستان افشار
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر صدیقه اخوان کرباسی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر صدیقه اخوان کرباسی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر صدیقه اخوان کرباسی

یزد - بلوار جمهوری کلینیک بیمارستان افشار