دکتر جلیل زارع مهرجردی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر جلیل زارع مهرجردی http://drdr.ir/doctor/11790/دکتر-جلیل-زارع-مهرجردی/ http://drdr.ir/doctor/11790/دکتر-جلیل-زارع-مهرجردی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان کاشانی روبروی بیمارستان مجیبیان کوچه تعمیرگاه امیری
اطلاعات مطب دکتر جلیل زارع مهرجردی

آدرس مطب دکتر جلیل زارع مهرجردی

یزد - خیابان کاشانی روبروی بیمارستان مجیبیان کوچه تعمیرگاه امیری
تلفن مرکز
03536249928
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط