دکتر محمد حسین اخوان کرباسی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر محمد حسین اخوان کرباسی http://drdr.ir/doctor/11791/دکتر-محمد-حسین-اخوان-کرباسی/ http://drdr.ir/doctor/11791/دکتر-محمد-حسین-اخوان-کرباسی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد روبروی شرکت برق
اطلاعات مطب دکتر محمد حسین اخوان کرباسی

آدرس مطب دکتر محمد حسین اخوان کرباسی

یزد - روبروی شرکت برق
تلفن مرکز
03536263233
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط