دکتر مهدی یزدی نژاد

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکتر مهدی یزدی نژاد http://drdr.ir/doctor/11793/دکتر-مهدی-یزدی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/11793/دکتر-مهدی-یزدی-نژاد/ 100812 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میدان اطلسی - بلوار دانشگاه درمانگاه شماره 2 دانشگاه آزاد
اطلاعات مطب دکتر مهدی یزدی نژاد

آدرس مطب دکتر مهدی یزدی نژاد

یزد - میدان اطلسی - بلوار دانشگاه درمانگاه شماره 2 دانشگاه آزاد
پزشکان مرتبط