دکتر سید عباس میروکیلی

دکتر سید عباس میروکیلی

متخصص گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر سید عباس میروکیلی http://drdr.ir/doctor/11795/دکتر-سید-عباس-میروکیلی/ http://drdr.ir/doctor/11795/دکتر-سید-عباس-میروکیلی/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-عباس-میروکیلی-11795.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-عباس-میروکیلی-11795.JPG 0
یزد یزد خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
اطلاعات مطب دکتر سید عباس میروکیلی

آدرس مطب دکتر سید عباس میروکیلی

یزد - خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03536268676
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط