دکتر سید علی محمد میرآتشی یزدی

دکتر سید علی محمد میرآتشی یزدی

متخصص چشم

دکتر سید علی محمد میرآتشی یزدی http://drdr.ir/doctor/11799/دکتر-سید-علی-محمد-میرآتشی-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/11799/دکتر-سید-علی-محمد-میرآتشی-یزدی/ 17978 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-علی-محمد-میرآتشی-یزدی-11799.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سید-علی-محمد-میرآتشی-یزدی-11799.jpg 0
یزد یزد خیابان شهید رجائی، مقابل دبیرستان ایرانشهر
اطلاعات مطب دکتر سید علی محمد میرآتشی یزدی

آدرس مطب دکتر سید علی محمد میرآتشی یزدی

یزد - خیابان شهید رجائی، مقابل دبیرستان ایرانشهر
تلفن مرکز
03536261160
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط