علیرضا جناب زاده

کارشناس ارتوپدی ( تروماتولوژی )

علیرضا جناب زاده http://drdr.ir/doctor/11802/دکتر-علیرضا-جناب-زاده/ http://drdr.ir/doctor/11802/دکتر-علیرضا-جناب-زاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط علیرضا جناب زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات علیرضا جناب زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب