دکتر افشین قاسمی فیروزآبادی

کارشناس جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکتر افشین قاسمی فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/11807/دکتر-افشین-قاسمی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/11807/دکتر-افشین-قاسمی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر افشین قاسمی فیروزآبادی
پزشکان مرتبط