دکتر محمد رضا منتظری

متخصص عمومی

دکتر محمد رضا منتظری http://drdr.ir/doctor/11815/دکتر-محمد-رضا-منتظری/ http://drdr.ir/doctor/11815/دکتر-محمد-رضا-منتظری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار 52 متری ولیعصر - خیابان شیخ مفید - قبل از درمانگاه فاطمه الزهرا
اطلاعات مطب دکتر محمد رضا منتظری
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمد رضا منتظری

یزد - بلوار 52 متری ولیعصر - خیابان شیخ مفید - قبل از درمانگاه فاطمه الزهرا
تلفن مرکز
03535246077 - 03535246088
پزشکان مرتبط