علی دره زرشکی

کارشناس قلب و عروق

علی دره زرشکی http://drdr.ir/doctor/11816/دکتر-علی-دره-زرشکی/ http://drdr.ir/doctor/11816/دکتر-علی-دره-زرشکی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط علی دره زرشکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات علی دره زرشکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب