دکتر قاسم موحدی

پزشک عمومی و درمانگر اعتیاد

دکتر قاسم موحدی http://drdr.ir/doctor/11817/دکتر-قاسم-موحدی/ http://drdr.ir/doctor/11817/دکتر-قاسم-موحدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر قاسم موحدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر قاسم موحدی
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب