مریم السادات سلامی

کارشناس داخلی

مریم السادات سلامی http://drdr.ir/doctor/11826/دکتر-مریم-السادات-سلامی/ http://drdr.ir/doctor/11826/دکتر-مریم-السادات-سلامی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مریم السادات سلامی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مریم السادات سلامی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب