سید حسین صفوی

کارشناس داخلی

سید حسین صفوی http://drdr.ir/doctor/11828/دکتر-سید-حسین-صفوی/ http://drdr.ir/doctor/11828/دکتر-سید-حسین-صفوی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد چهار راه مهدیه روبروی بیمارستان مادر
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سید حسین صفوی ویزیت شده اید؟
اطلاعات سید حسین صفوی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب سید حسین صفوی

یزد - چهار راه مهدیه روبروی بیمارستان مادر