محمدرضا تفضلی یزدی

کارشناس داخلی

محمدرضا تفضلی یزدی http://drdr.ir/doctor/11831/دکتر-محمدرضا-تفضلی-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/11831/دکتر-محمدرضا-تفضلی-یزدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط محمدرضا تفضلی یزدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات محمدرضا تفضلی یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب