محبوبه صادقی صادق آباد

کارشناس داخلی

محبوبه صادقی صادق آباد http://drdr.ir/doctor/11836/دکتر-محبوبه-صادقی-صادق-آباد/ http://drdr.ir/doctor/11836/دکتر-محبوبه-صادقی-صادق-آباد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط محبوبه صادقی صادق آباد ویزیت شده اید؟
اطلاعات محبوبه صادقی صادق آباد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب