دکتر علی اصغر شجاعی

دکترا قلب، ریه و گوارش

دکتر علی اصغر شجاعی http://drdr.ir/doctor/11840/دکتر-علی-اصغر-شجاعی/ http://drdr.ir/doctor/11840/دکتر-علی-اصغر-شجاعی/ ۹۲۹۸۱ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03537331508 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر علی اصغر شجاعی
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط