دکتر علی اصغر شجاعی

متخصص داخلی

دکتر علی اصغر شجاعی http://drdr.ir/doctor/11840/دکتر-علی-اصغر-شجاعی/ http://drdr.ir/doctor/11840/دکتر-علی-اصغر-شجاعی/ ۹۲۹۸۱ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03537331508 0
یزد یزد بلوار طالقانی، کوچه مجاور آزمایشگاه مرکزی، مقابل داروخانه دکتر آیت الهی
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر علی اصغر شجاعی
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علی اصغر شجاعی

یزد - بلوار طالقانی، کوچه مجاور آزمایشگاه مرکزی، مقابل داروخانه دکتر آیت الهی