دکتر عباس قیومی

قلب و عروق

دکتر عباس قیومی http://drdr.ir/doctor/11845/دکتر-عباس-قیومی/ http://drdr.ir/doctor/11845/دکتر-عباس-قیومی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان شهید صدوقی جنب بانک ملی مرکزی
اطلاعات مطب دکتر عباس قیومی

آدرس مطب دکتر عباس قیومی

ابرکوه - خیابان شهید صدوقی جنب بانک ملی مرکزی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط