دکتر سید محمدمهدی طباطبائی

کارشناس قلب و عروق

دکتر سید محمدمهدی طباطبائی http://drdr.ir/doctor/11847/دکتر-سید-محمدمهدی-طباطبائی/ http://drdr.ir/doctor/11847/دکتر-سید-محمدمهدی-طباطبائی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائیه خیابان تیمسار فلاحی روبروی مجتمع تجاری صفائیه پلاک 6
اطلاعات مطب دکتر سید محمدمهدی طباطبائی

آدرس مطب دکتر سید محمدمهدی طباطبائی

یزد - صفائیه خیابان تیمسار فلاحی روبروی مجتمع تجاری صفائیه پلاک 6
تلفن مرکز
03538240750
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط