دکتر سعید شهدی

قلب و عروق ، قفسه صدری

دکتر سعید شهدی http://drdr.ir/doctor/11848/دکتر-سعید-شهدی/ http://drdr.ir/doctor/11848/دکتر-سعید-شهدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر سعید شهدی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط