دکتر محمد کریمی بدرآبادی

کودکان

دکتر محمد کریمی بدرآبادی http://drdr.ir/doctor/11856/دکتر-محمد-کریمی-بدرآبادی/ http://drdr.ir/doctor/11856/دکتر-محمد-کریمی-بدرآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان امام خمینی کوچه برخوردار پلاک 80
اطلاعات مطب دکتر محمد کریمی بدرآبادی

آدرس مطب دکتر محمد کریمی بدرآبادی

یزد - خیابان امام خمینی کوچه برخوردار پلاک 80
تلفن مرکز
03536264669
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط