دکتر عباس فلاحتی تفت

کارشناس کودکان

دکتر عباس فلاحتی تفت http://drdr.ir/doctor/11860/دکتر-عباس-فلاحتی-تفت/ http://drdr.ir/doctor/11860/دکتر-عباس-فلاحتی-تفت/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائیه خیابان تیمسار فلاحی کوچه حافظ پلاک17
اطلاعات مطب دکتر عباس فلاحتی تفت

آدرس مطب دکتر عباس فلاحتی تفت

یزد - صفائیه خیابان تیمسار فلاحی کوچه حافظ پلاک17
تلفن مرکز
03538249715
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط