مهدی عسکرفراشاه

کارشناس کودکان

مهدی عسکرفراشاه http://drdr.ir/doctor/11862/دکتر-مهدی-عسکرفراشاه/ http://drdr.ir/doctor/11862/دکتر-مهدی-عسکرفراشاه/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار امام زاده جعفر پلاک 99
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مهدی عسکرفراشاه ویزیت شده اید؟
اطلاعات مهدی عسکرفراشاه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب مهدی عسکرفراشاه

یزد - بلوار امام زاده جعفر پلاک 99