عباس پاک نژاد

کارشناس کودکان

عباس پاک نژاد http://drdr.ir/doctor/11865/دکتر-عباس-پاک-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/11865/دکتر-عباس-پاک-نژاد/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط عباس پاک نژاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات عباس پاک نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب