اعظم خانجانی خانی

کارشناس کودکان

اعظم خانجانی خانی http://drdr.ir/doctor/11868/دکتر-اعظم-خانجانی-خانی/ http://drdr.ir/doctor/11868/دکتر-اعظم-خانجانی-خانی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط اعظم خانجانی خانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات اعظم خانجانی خانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب