رضا جعفری

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)

رضا جعفری http://drdr.ir/doctor/11885/دکتر-رضا-جعفری/ http://drdr.ir/doctor/11885/دکتر-رضا-جعفری/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط رضا جعفری ویزیت شده اید؟
اطلاعات رضا جعفری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب