سیده نازیتا نکویی نائینی

کارشناس آسیب شناسی (پاتولوژی)

سیده نازیتا نکویی نائینی http://drdr.ir/doctor/11887/دکتر-سیده-نازیتا-نکویی-نائینی/ http://drdr.ir/doctor/11887/دکتر-سیده-نازیتا-نکویی-نائینی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سیده نازیتا نکویی نائینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات سیده نازیتا نکویی نائینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب