دکتر فاطمه حسینی کسنویه

پرتودرمانی (رادیوتراپی)

دکتر فاطمه حسینی کسنویه http://drdr.ir/doctor/11888/دکتر-فاطمه-حسینی-کسنویه/ http://drdr.ir/doctor/11888/دکتر-فاطمه-حسینی-کسنویه/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان کاشانی کوچه قریشی
اطلاعات مطب دکتر فاطمه حسینی کسنویه

آدرس مطب دکتر فاطمه حسینی کسنویه

یزد - خیابان کاشانی کوچه قریشی
تلفن مرکز
03536241989
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط