دکتر سید حسین حکمتی مقدم

متخصص متخصص پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال

دکتر سید حسین حکمتی مقدم http://drdr.ir/doctor/11889/دکتر-سید-حسین-حکمتی-مقدم/ http://drdr.ir/doctor/11889/دکتر-سید-حسین-حکمتی-مقدم/ 41198 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09133518314 0
یزد یزد میدان خاتمی، آزمایشگاه دانش
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سید حسین حکمتی مقدم ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سید حسین حکمتی مقدم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سید حسین حکمتی مقدم

یزد - میدان خاتمی، آزمایشگاه دانش