سید شهاب الدین عزیزالدینی

کارشناس جراح عمومی

سید شهاب الدین عزیزالدینی http://drdr.ir/doctor/11892/دکتر-سید-شهاب-الدین-عزیزالدینی/ http://drdr.ir/doctor/11892/دکتر-سید-شهاب-الدین-عزیزالدینی/ 113009 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط سید شهاب الدین عزیزالدینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات سید شهاب الدین عزیزالدینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب