دکتر مهدیه عظیمی زاده

جراح عمومی

دکتر مهدیه عظیمی زاده http://drdr.ir/doctor/11893/دکتر-مهدیه-عظیمی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/11893/دکتر-مهدیه-عظیمی-زاده/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر مهدیه عظیمی زاده
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط