مهدی نیک اختر

کارشناس جراح عمومی

مهدی نیک اختر http://drdr.ir/doctor/11897/دکتر-مهدی-نیک-اختر/ http://drdr.ir/doctor/11897/دکتر-مهدی-نیک-اختر/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مهدی نیک اختر ویزیت شده اید؟
اطلاعات مهدی نیک اختر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب