دکتر قاسم کریمی بندرآبادی

کارشناس مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر قاسم کریمی بندرآبادی http://drdr.ir/doctor/11899/دکتر-قاسم-کریمی-بندرآبادی/ http://drdr.ir/doctor/11899/دکتر-قاسم-کریمی-بندرآبادی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی
اطلاعات مطب دکتر قاسم کریمی بندرآبادی

آدرس مطب دکتر قاسم کریمی بندرآبادی

یزد - بلوار طالقانی
تلفن مرکز
03537252623
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط