دکتر محمد علی نجفی یزدی

کارشناس تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر محمد علی نجفی یزدی http://drdr.ir/doctor/11903/دکتر-محمد-علی-نجفی-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/11903/دکتر-محمد-علی-نجفی-یزدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
اطلاعات مطب دکتر محمد علی نجفی یزدی

آدرس مطب دکتر محمد علی نجفی یزدی

یزد - خیابان امام خمینی کوچه برخوردار
تلفن مرکز
03536261771
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط