دکتر رحیم محمد تقی نژاد

متخصص و جراح ارتوپدی

دکتر رحیم محمد تقی نژاد http://drdr.ir/doctor/11905/دکتر-رحیم-محمد-تقی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/11905/دکتر-رحیم-محمد-تقی-نژاد/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-رحیم-تقی-نژاد-انار-11905.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-رحیم-تقی-نژاد-انار-11905.JPG
یزد یزد بلوار طالقانی _ رو به روی آزمایشگاه مرکزی _ آخر کوچه آتشنشانی
اطلاعات مطب دکتر رحیم محمد تقی نژاد

آدرس مطب دکتر رحیم محمد تقی نژاد

یزد - بلوار طالقانی _ رو به روی آزمایشگاه مرکزی _ آخر کوچه آتشنشانی
تلفن مرکز
035336275067_ 03536275048
پزشکان مرتبط