دکتر علی زارعی

تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر علی زارعی http://drdr.ir/doctor/11906/دکتر-علی-زارعی/ http://drdr.ir/doctor/11906/دکتر-علی-زارعی/ 89443 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر علی زارعی
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط