دکتر مسعود بهزاد

دکتر مسعود بهزاد

داخلی

دکتر مسعود بهزاد http://drdr.ir/doctor/11907/دکتر-مسعود-بهزاد/ http://drdr.ir/doctor/11907/دکتر-مسعود-بهزاد/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-مسعود-بهزاد-11907.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مسعود-بهزاد-11907.jpg 0
یزد یزد بیمارستان امام جعفر صادق - درمانگاه تخصصی
اطلاعات مطب دکتر مسعود بهزاد

آدرس مطب دکتر مسعود بهزاد

میبد - بیمارستان امام جعفر صادق - درمانگاه تخصصی
تلفن مرکز
03532351200
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
پزشکان مرتبط