دکتر ابوالقاسم رستگار

دکتر ابوالقاسم رستگار

متخصص و جراح چشم (فلوشیپ قرنیه و لنز)

دکتر ابوالقاسم رستگار http://drdr.ir/doctor/11908/دکتر-ابوالقاسم-رستگار/ http://drdr.ir/doctor/11908/دکتر-ابوالقاسم-رستگار/ 14291 http://drdr.ir/images/site/دکتر-ابوالقاسم-رستگار-11908.jpeg http://drdr.ir/images/site/دکتر-ابوالقاسم-رستگار-11908.jpeg 03538279025 0
یزد یزد خیابان کاشانی، جنب پارک هفتم تیر، ساختمان پزشکان آبادیس
اطلاعات مطب دکتر ابوالقاسم رستگار

آدرس مطب دکتر ابوالقاسم رستگار

یزد - خیابان کاشانی، جنب پارک هفتم تیر، ساختمان پزشکان آبادیس
تلفن مرکز
03536269293
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط