دکتر محمد ابراهیم شفائی

متخصص کودکان

دکتر محمد ابراهیم شفائی http://drdr.ir/doctor/11912/دکتر-محمد-ابراهیم-شفائی/ http://drdr.ir/doctor/11912/دکتر-محمد-ابراهیم-شفائی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد کاشانی - آبشاهی - ساختمان سهند - طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر محمد ابراهیم شفائی

آدرس مطب دکتر محمد ابراهیم شفائی

یزد - کاشانی - آبشاهی - ساختمان سهند - طبقه دوم
تلفن مرکز
03536225400
پزشکان مرتبط