دکتر عباس خلیلی صدرآباد

دکتر عباس خلیلی صدرآباد

آسم و آلرژی

دکتر عباس خلیلی صدرآباد http://drdr.ir/doctor/11930/دکتر-عباس-خلیلی-صدرآباد/ http://drdr.ir/doctor/11930/دکتر-عباس-خلیلی-صدرآباد/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباس-خلیلی-صدرآباد-11930.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباس-خلیلی-صدرآباد-11930.jpg 0
یزد یزد بلوار جمهوری، درمانگاه بیمارستان افشار

بیوگرافی دکتر عباس خلیلی صدرآباد

سایر مراکز درمانی

بیمارستان شهید صدوقی

درمانگاه خاتم الانبیا

اطلاعات مطب دکتر عباس خلیلی صدرآباد

آدرس مطب دکتر عباس خلیلی صدرآباد

یزد - بلوار جمهوری، درمانگاه بیمارستان افشار
تلفن مرکز
03535255011
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط