دکتر عباس خلیلی صدرآباد

دکتر عباس خلیلی صدرآباد

فوق تخصص آسم و آلرژی

دکتر عباس خلیلی صدرآباد http://drdr.ir/doctor/11930/دکتر-عباس-خلیلی-صدرآباد/ http://drdr.ir/doctor/11930/دکتر-عباس-خلیلی-صدرآباد/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباس-خلیلی-صدرآباد-11930.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباس-خلیلی-صدرآباد-11930.jpg 0
یزد یزد بلوار جمهوری، درمانگاه بیمارستان افشار

بیوگرافی دکتر عباس خلیلی صدرآباد

سایر مراکز درمانی

بیمارستان شهید صدوقی

درمانگاه خاتم الانبیا

اطلاعات مطب دکتر عباس خلیلی صدرآباد
1 تا 2 ساعت دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عباس خلیلی صدرآباد

یزد - بلوار جمهوری، درمانگاه بیمارستان افشار
تلفن مرکز
03535255011
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط