دکتر سید نادر مصطفوی یزدی

کارشناس گوش حلق و بینی (اتولوژی و نورواتولوژی)

دکتر سید نادر مصطفوی یزدی http://drdr.ir/doctor/11934/دکتر-سید-نادر-مصطفوی-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/11934/دکتر-سید-نادر-مصطفوی-یزدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر سید نادر مصطفوی یزدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب