دکتر محمد علی کریم زاده میبدی

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر محمد علی کریم زاده میبدی http://drdr.ir/doctor/11937/دکتر-محمد-علی-کریم-زاده-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/11937/دکتر-محمد-علی-کریم-زاده-میبدی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد چهارراه مهديه، بيمارستان مادر
اطلاعات مطب دکتر محمد علی کریم زاده میبدی

آدرس مطب دکتر محمد علی کریم زاده میبدی

یزد - چهارراه مهديه، بيمارستان مادر
تلفن مرکز
03536230030
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط